De geschiedenis van ons huis
Inleiding - Bouwjaar - Rondleiding - Bewoners - Bronnen

Er zijn vele gissingen naar het bouwjaar van de huidige woning. Het bouwjaar is niet onomstotelijk vast te stellen en het is zeer waarschijnlijk is dat er eerder sprake is van een soort evolutie dan van een exact bouwjaar. In eerste aanleg was het door diverse mensen geschatte bouwjaar circa 1850. Echter, de huidige plattegrond bleek al in 1832 bij de aanvang van het kadaster opgetekend te zijn.

De skyline van Nieuwenhoorn in 1672. Gezien vanaf het zandpad, komende uit de richting Brielle.
Klik hier voor de volledige tekening (380 kB).

Van oude pentekeningen van Valentijn Klotz uit de periode 1672 tot 1676 weten we dat de grotere huizen in de dorpsstraat allen voorzien waren van trapgevels. De huizen waren relatief smal en hoog. Daar is nu niets meer van terug te vinden. In Brielle woedde op gegeven moment de Franse mode. Veel huizen met de Hollandse trapgevels worden gemoderniseerd naar de Franse mode. Deze bouwstijl werd aangeduid als de lodewijkstijl. Gevels met lateibalken en glas in lood ramen worden weggewerkt. In de plaats komen strakke stenen voorgevels met kolossale daklijsten, grote ramen en dakkapellen. Waar mogelijk worden belendende percelen aangekocht en vervolgens werden de voorhuizen samengetrokken en tot riante herenhuizen samengebouwd. Voordeuren worden verbreed en geplaatst tussen brede kozijnen voorzien van fraai versierde omlijstingen. Soms worden in de versiering zelfs boven de deur gelegen vensters betrokken.

Het eens zo typische voorhuis maakt plaats voor een voorkamer met schouw en toebehoren en de openslaande deuren naar achtergelegen vertrekken. Men stapte af van de gewoonte om de schouwen e betegelen. Deze kregen dan ook een andere vorm en werden verfraaid met beschilderde taferelen de zogenaamde schouwstukken. Statige eiken zolderingen werden weggewerkt achter stucplafonds. Hierop werden weer allerlei luchtige en sierlijke uitbeeldingen van bloemen en ranken, kuifjes, rozetten en vogeltjes aangebracht. De eiken spiltrap werd weggebroken. In de plaats kwamen ruime trappenhuizen, bekleed met eiken lambriseringen en kunstig bewerkte trapleuningen. Keukens en gangen werden nog steeds betegeld maar de tegels vertonen nu geen voorstellingen meer maar zijn wit geglazuurd. Bovendien werden in de wanden tegeltableaus aangebracht.

Naar gelang de periode waarin de bouw of verbouwing plaatsvond, is de deze weer te dateren naar de verschillende stijlen beginnend in de 17e eeuw de Lodewijk XIV-stijl. Circa 1750 de Lodewijk XV-stijl en circa 1780 de Lodewijk XVI stijl. Deze bouwstijlen werden toegepast tot in de meest afgelegen uithoeken van de Zuid-Hollandse eilanden.

Behalve dat in de omgeving volgens de Franse mode gebouwd werd, werd ons huis in deze periode bewoond door regenten afkomstig uit Brielle, of met relaties aldaar. Zowel voorgevel als plattegrond zijn volgens deze modetrend vormgegeven.

Kijken we naar de bouwkundige sporen dan blijkt in ieder geval dat de zuidelijke zijgevel van vroegere datum is dan de noordelijke. De noordelijke zijgevel is geheel opgetrokken uit IJzersteen dat pas later gebruikt werd. Dit is een aanwijzing dat er sprake is geweest van een verbouwing van vermoedelijk een pand met trapgevel. Een andere aanwijzing voor verbouwing is dat zich onder het huis ter hoogte van de achtergevel zich een fundering bevindt uit de 15e eeuw. De huidige plattegrond is niet volledig in overeenstemming met deze fundering hoewel hier later weer in 1968 een uitbouw op gebouwd is, waardoor deze fundering weer onder het huis terecht gekomen is. De in de achter en zij gevels zo karakteristiek aanwezige muurankers bevinden zich ook in de voorgevel maar daar zijn zij geheel volgens de Franse mode weggewerkt achter de bakstenen.