De geschiedenis van ons huis
Inleiding - Bouwjaar - Rondleiding - Bewoners - Bronnen

Vanaf 1832 zijn alle eigendomsgegevens terug te vinden bij het Kadaster. Sinds kort zijn de oude boeken van het Kadaster ondergebracht in het streekarchief. Op die manier kun je heel snel veel eigendomsgegevens verzamelen.

Gegevens van voor die tijd zijn heel wat moeilijker te vinden maar dan zijn er de bodboeken waar soms een transactie is opgetekend. Wanneer een huis overgaat in eigendom bijvoorbeeld door vererving, dan is er geen optekening in het bodboek. Helaas.

Een andere ingang is het doorzoeken van de notariele archieven. Hierin vind je niet alleen feiten maar vind je ook allerlei informatie om je een beeld van een persoon te vormen.