Kippenhok Project


Omdat ik nog nooit PLC´s geprogrammeerd had, heb ik er een tweedehands gekocht en heb ik een project gedefinieerd: het automatiseren van het voeren van mijn kippen. Je leert namelijk het meest van het daadwerkelijk uitvoeren van een project.

De bedoeling is om mbv. een plc die stand-alone kan draaien, het hele water- en voerbeheer in het kippenhok te managen. Een ander uitgangspunt was dat het een zero budget project moest worden, dat prikkelt de creativiteit. De probleemstelling leek reuze simpel maar er moesten een paar praktische zaken opgelost worden.

Hier links een foto van het hart van het systeem: de Siemens S5 95U plc.

Omdat het nogal een project van lange adem is (ik heb meerdere projecten :-) ), kun je hier de voortgang zien.


Een van de praktische problemen was een 24 Volt DC voeding. Die dingen zijn duur als je wat vermogen wilt. Ik had uitgerekend dat ik voor de randapparatuur ca. 8 ampere nodig had. Met wat tweedehands onderdelen heb ik uiteindelijk een voeding inelkaar geknutseld die 1.5 A super gestabiliseerde gelijkstroom geeft en een uitgang die niet super gestabiliseerd is, maar gewoon afgevlakt. Op die uitgang kun je nu tot 8.5 A trekken. De spanning is ca. 27 volt. Dit is dus de uitgang voor de randapparaten.


De plc wordt geprogrammeerd in de taal Step5. Ik doe dat met S5 für Windows, de Duitse versie. Dat betekent dat je een Duitse instructieset hebt! Met dit pakket kun je ook een simulatie kunt doen van de plc. De simulator is 100% compatible met de hardware, alleen de klokfunctie vertrouw ik niet helemaal.

Tijdens simulatie (zie foto) geeft de rechterkant van het scherm de statussen van in- en uitgangen van de plc, plus de bits waar je bijv. vlaggen gebruikt. Je kunt door het zetten van vlaggen tijdens de run in- en uitgangsignalen aan- of uitzetten. In het onderste gedeelte van de linkerkant kun je realtime de bytes in het geheugen meelezen.

Die vlaggen zijn ook van buitenaf te beinvloeden mbv. een stukje software dat ik al aan de gang heb. Zo kun je via de webserver data direct in de registers van de plc wijzigen.

De waterbak

Hieronder foto´s van de proefstand. De sofware modules voor de waterbak zijn klaar.

De probleemstelling is dat de waterbak altijd vol moet zijn. Een prestostaat meet het niveau in de bak en heeft twee standen: bij een verlaagd niveau sluit het contact, bij niveau vol valt hij weer af. Dit wordt gebruikt voor de sturing van een klep die water in de bak op het juiste niveau brengt.

Een keer per etmaal wordt de bak leeggepompt. Wanneer de bak leeg is wordt hij doorgespoeld door in twee verschillende richtingen water in de bak te spuiten. Nadat het spoelwater is weggepompt treedt de niveauregeling in werking en wordt hij weer gevuld.Gelukkig kon ik een doos met 80 Phoenix Contact relais overnemen voor heel weinig. Die worden nu gebruikt om 220 V~ te schakelen voor de waterbak periferie. Een oude wasmachine bleek een prima donor. De pomp heeft ruim voldoende capaciteit, bovendien kan ik meteen het filter gebruiken. Links op de foto drie elektromagnetische kleppen. De aansluiting is dus ook met een standaard wasmachineslang. Een klep voor het vullen en twee kleppen voor het spoelen van de bak.
Still Under Construction
De graanwerper
Het idee is om iets te maken dat vanuit een graansilo graan door het hok strooit. Ik heb een klep voor in de silo, maar nog geen aandrijving. De experimenten met een voorziening om het graan door het hok te gooien zijn nog niet succesvol. Het probleem zit vooralsnog in de constructie.
Meel feeder
Het idee is om iets te maken dat in een bak altijd een bepaalde hoeveelheid legmeel aanwezig is. Ik ben vaag op zoek naar sensors of iets dergelijks. Een bascule met microswitches misschien? Een druksensor om het gewicht te bepalen is waarschijnlijk te duur.
Vorstvrij houden
Vanwege het lage rendement van een gloeilamp lijkt me dit een prima warmtebron. Uiteindelijk heb ik niet zo veel warmte nodig. Nu nog een vorstdetectie. Lage prioriteit.
Waterkwaliteit
´s Zomers is het water snel vervuild doordat de kippen dan vaak een zandbad nemen. Volgens mij kan ik met een ledje en een fotocel zien of er zand op de bodem van de bak ligt. Lage prioriteit.