KazaaWatcher

In afwachting van akties van de stichting Brein dacht ik dat het verstandig zou zijn geen copyrighted materiaal te sharen met mijn KazaaLite. Ik heb derhalve een quick & dirty programmaatje geschreven dat de shared directory monitored en audio, video en grafische files daarin direct verplaatst zodra ze completed zijn.

Omdat helemaal niet sharen asociaal wordt geacht, monitored KazaaWatcher alleen de root directory van de shared folder. Materiaal in de subfolders wordt dus wel geshared. Een keer per seconde wordt er gescand dus dat gaat lekker vlot. Omdat er relatief weinig systeem resources gebruikt worden zit het programmaatje niet echt in de weg. Je hebt wel de VB6 runtime files nodig maar die zijn op internet wel ergens te vinden.

Het programma is te downloaden inclusief de sources. De zipfile is slechts 46k groot.

Nog een paar relevante links:
=>Website van de knakkers van de Stichting Brein
=>Website van MicroSoft waar je de runtime files kunt downloaden, mocht je dit nodig hebben.
=>Website van KazaaLite, het officiŽle distributiepunt.
=>Website van KazaaSearch met allerlei developers info verkregen door reverse engineering.

 

Disclaimer

Dit programma wordt ter beschikking gesteld voor educatieve doeleinden. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor (rechts-)gevolgen ontstaan door het gebruik of misbruik dat onverhoopt mocht voortvloeien uit het gebruik van deze software.