Nazessen Projecten
Projecten omdat ze leuk zijn.  
=>Warez: DE Koffiemanager
=>Warez: KazaaWatcher
=>Warez: 6021 Software
=>Engineering: Nova Sport
=>Engineering: Corsa-A 2.0 GSi
=>Engineering: Kippenhok PLC
=>Warez: Leegflitser
 Robotjes
microprocessor junk robots  
=>2ServoWalker - hij loopt!
=>Runner - een rijdende junkbot
=>Stappenmotoren (en Picaxe)
 Overige Projecten
Projecten met een doel.   
=>Ome Johannes
=>Glas in lood ramen
=>Ontroesten door electrolyse
 Schildersatelier
Onderhanden werk.
Wat af is hangt aan de muur.   
=>Tiengemeten
=>Nieuwenhoorn
 Publicaties/Documentatie
Schrijfsels.   
=>De Geschiedenis van ons huis
=>Atlantis in Zuid-Holland?
=>Auto/Motor: gearing theorie
=>Bashan: een Chinese quad